דוד חזוני websites

Showing 1 - 6 records of 6 results

shalempress.com

הוצאת שלם
הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה בתחומים מגוונים בתרבות העברית. ספרי הוצאת שלם מתפרסמים בשתי סדרות עיקריות: סדרת 'ספריית לויתן' לתרגום ספרי מופת בפילוסופיה, וסדרת 'הספרייה להגות דמוקרטית'. באתר ניתן להתרשם ממגוון ספרי ההוצאה,ניתן לקבל מידע על ספרים חדשים שיצאו בהוצאת שלם, על ספרים העתידים לצאת בקרוב, על אירועים הקשורים לספרי ההוצאה וכמובן לרכוש את הספרים

shalempress.com

davidhazony.typepad.com

David Hazony
The official website of David Hazony, editor of TheTower.org, author of "The Ten Commandments," Middle East commentator, Jewish thinker, more. Sign up for mailings!

davidhazony.typepad.com

davidhazony.com

David Hazony
The official website of David Hazony, editor of TheTower.org, author of "The Ten Commandments," Middle East commentator, Jewish thinker, more. Sign up for mailings!

davidhazony.com

shalempress.org.il

הוצאת שלם
הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה בתחומים מגוונים בתרבות העברית. ספרי הוצאת שלם מתפרסמים בשתי סדרות עיקריות: סדרת 'ספריית לויתן' לתרגום ספרי מופת בפילוסופיה, וסדרת 'הספרייה להגות דמוקרטית'. באתר ניתן להתרשם ממגוון ספרי ההוצאה,ניתן לקבל מידע על ספרים חדשים שיצאו בהוצאת שלם, על ספרים העתידים לצאת בקרוב, על אירועים הקשורים לספרי ההוצאה וכמובן לרכוש את הספרים

shalempress.org.il

shalempress.org

הוצאת שלם
הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה בתחומים מגוונים בתרבות העברית. ספרי הוצאת שלם מתפרסמים בשתי סדרות עיקריות: סדרת 'ספריית לויתן' לתרגום ספרי מופת בפילוסופיה, וסדרת 'הספרייה להגות דמוקרטית'. באתר ניתן להתרשם ממגוון ספרי ההוצאה,ניתן לקבל מידע על ספרים חדשים שיצאו בהוצאת שלם, על ספרים העתידים לצאת בקרוב, על אירועים הקשורים לספרי ההוצאה וכמובן לרכוש את הספרים

shalempress.org

shalempress.co.il

הוצאת שלם
הוצאת שלם פועלת לקידום ההגות המעמיקה בתחומים מגוונים בתרבות העברית. ספרי הוצאת שלם מתפרסמים בשתי סדרות עיקריות: סדרת 'ספריית לויתן' לתרגום ספרי מופת בפילוסופיה, וסדרת 'הספרייה להגות דמוקרטית'. באתר ניתן להתרשם ממגוון ספרי ההוצאה,ניתן לקבל מידע על ספרים חדשים שיצאו בהוצאת שלם, על ספרים העתידים לצאת בקרוב, על אירועים הקשורים לספרי ההוצאה וכמובן לרכוש את הספרים

shalempress.co.il